SYSTRA SWS på Norsk Betongdag 2022

Onsdag 26. og torsdag 27. oktober deltok SYSTRA SWS på Norsk Betongdag 2022 (arrangør: NB – norsk betongforening). Konferansen hadde fokus på hvordan bransjen gjennom materialutviking, design og smarte løsninger sørger for å fremme et bærekraftig samfunn og bidrar til å løse klimautfordringene.

Click here for more info.

This website uses analytical cookies (from third parties). You can Deny consent to all cookies or Accept. For more information, click here.
Deny
Accept