SYSTRA SWS at the Innovasjonsarena 2022

I dag deltok SYSTRA SWS på Innovasjonsarena 2022 på Gardermoen (Oslo). Arrangementet ble organisert av VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur og Statens vegvesen – Norwegian Public Roads Administration. Sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur, samt bruk av nye teknologier og nye løsninger på infrastrukturfeltet har vært diskutert. Vi fikk også anledning til å diskutere med Statens vegvesen – Norwegian Public Roads Administration, Nye Veier AS og Troms og Finnmark fylkeskommune med 1 -1 møter.

Photo credits: Nye Veier AS, Henrik Kyte Assmann

Click here for more info.

This website uses analytical cookies (from third parties). You can Deny consent to all cookies or Accept. For more information, click here.
Deny
Accept