Nytt oppdrag i Norge

Nytt oppdrag i Norge for SYSTRA SWS: klaffe, gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva!

Den nye gang-og sykkelbru vil ha to klaffer for å tillate passasje av båter. Det vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn (hovedspenn med klaffer er 66 meter). Consto AS fikk oppdraget med å bygge den nye bru.

SYSTRA SWS, i samarbeid med Degree of Freedom (prosjekteringsleder av prosjektet), skal stå for prosjektering av geoteknikk (RIG).

Click here for more info.

This website uses analytical cookies (from third parties). You can Deny consent to all cookies or Accept. For more information, click here.
Deny
Accept