Et annet mål i Norge

Et annet mål i Norge for SYSTRA SWS: oppgaven består av den nye Roppe bru over Hallingdalselva i Flå kommune.

Broen er en fagverksbro på 90 m i ett spenn.

SYSTRA SWS, i samarbeid med Degree of Freedom (prosjekteringsleder av prosjektet), skal stå for prosjektering av geoteknikk (RIG).

This website uses analytical cookies (from third parties). You can Deny consent to all cookies or Accept. For more information, click here.
Deny
Accept